โœ… ๐˜€๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ฒ ๐Ÿญ ๐’‚๐’๐’‚๐’๐’š๐’”๐’†๐’“๐’†๐’ ๐’†๐’Š๐’ˆ๐’†๐’ ๐’“๐’๐’
โœ… ๐˜€๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ฒ ๐Ÿฎ ๐’ƒ๐’†๐’˜๐’–๐’”๐’•๐’˜๐’๐’“๐’…๐’Š๐’๐’ˆ ๐’†๐’Š๐’ˆ๐’†๐’ ๐’“๐’๐’
๐˜€๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ฒ ๐Ÿฏ ๐’—๐’†๐’“๐’‚๐’๐’…๐’†๐’“๐’Š๐’๐’ˆ๐’†๐’ ๐’…๐’๐’๐’“๐’—๐’๐’†๐’“๐’†๐’

Onze collegaโ€™s van Vesten Engineeringย leren in drie sessies te communiceren door zichzelf te presenteren! Naast goede vakkennis zijn goede communicatieskills namelijk ook essentieel. Zo staan we bijvoorbeeld stil bij vragen als: hoe ga je om met dominante mensen en zekerheidszoekers?

Dit alles en nog veel meer begeleidtย Pleunie Warninkย vanย Groene Peper | Communicatieย tijdens de Vesten Vaardigheden!

De vakmannen- en vrouwen hebben inmiddels twee sessies gehad, waarbij sessie twee onlangs plaatsvond. De laatste sessie is binnenkort aan de beurt.